અકિલા ન્યૂઝ
અકિલા ન્યૂઝ

ભાવનગરના તળાજા ખાતે 'મેથળા બંધારા'ના ઉપરના ભાગે સરકાર રૂ. 137 કરોડના ખર્ચે પાકો બંધારો બાંધશે

ભાવનગરના તળાજા ખાતે 'મેથળા બંધારા'ના ઉપરના ભાગે સરકાર રૂ. 137 કરોડના ખર્ચે પાકો બંધારો બાંધશે
  • 1015d
  • 4 shares

મહુવા : ભાવનગરના તળાજા ખાતે મેથળા બંધારો બે વર્ષ પહેલા 12 ગામોના ખેડૂતોએ જાત મહેનત અને અપના હાથ જગન્નાથના સૂત્ર સાથે લોકફાળાના 50 લાખના ખર્ચે તૈયાર કર્યો હતો. આ બંધારાની પાછળના ભાગે સરકાર હવે રૂ.137 કરોડના ખર્ચે વૈશ્વિક ડિઝાઈનનો મજબૂત બંધારો તૈયાર કરવા જઈ રહી છે. જેનો મુલ્યવાન ફાયદો 12થી વધુ ગામોને થશે અને આ વિસ્તારોમાંથી થતું લોકોનું સ્થળાંતર અટકી જશે. બહુચર્ચિત મેથળા બંધારો કે જેને 12થી વધુ ગામોના ખેડૂતોએ આજથી બે વર્ષ પહેલા રૂ.50 લાખના લોક ફાળાથી બાંધ્યો હતો. બંધારો બાંધવા માટે કોઈપણ સરકારી મદદ લેવામાં આવી ન હતી.

No Internet connection

Link Copied