Kannada News Now

1.7M Followers

BIGG NEWS : RBI ಮಹತ್ವದ ನಿರ್ಧಾರ : 'ಭಾರತೀಯ ರೂಪಾಯಿ'ಯಲ್ಲೇ 'ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವ್ಯಾಪಾರ ಇತ್ಯರ್ಥ'

11 Jul 2022.9:59 PM

ನವದೆಹಲಿ : ಭಾರತೀಯ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ (RBI) ಭಾರತದಿಂದ ರಫ್ತುಗಳ ಮೇಲೆ ಒತ್ತು ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಜಾಗತಿಕ ವ್ಯಾಪಾರದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನ ಉತ್ತೇಜಿಸಲು ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯ ರೂಪಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಜಾಗತಿಕ ವ್ಯಾಪಾರ ಸಮುದಾಯದ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಆಸಕ್ತಿ ಬೆಂಬಲಿಸಲು ಪ್ರಮುಖ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟಿದೆ.

ಅದ್ರಂತೆ, ಇನ್‌ವಾಯ್ಸ್, ಪಾವತಿ ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯ ರೂಪಾಯಿಗಳಲ್ಲಿ (INR) ಆಮದು ಅಥವಾ ರಫ್ತು ಪಾವತಿಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನ ಜಾರಿಗೆ ತರಲು ಕೇಂದ್ರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ. ಆದ್ರೆ, ಈ ಕಾರ್ಯ ವಿಧಾನವನ್ನ ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸುವ ಮೊದಲು, AD ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳು ಮುಂಬೈನ ಭಾರತೀಯ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ನ ಕೇಂದ್ರ ಕಚೇರಿಯ ವಿದೇಶಿ ವಿನಿಮಯ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಅನುಮೋದನೆಯನ್ನ ಪಡೆಯಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

ತಕ್ಷಣವೇ ಜಾರಿಗೆ..!
ವಿದೇಶಿ ವಿನಿಮಯ ನಿರ್ವಹಣಾ ಕಾಯಿದೆ, 1999 (FEMA) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ರೂಪಾಯಿಗಳಲ್ಲಿ ಗಡಿಯಾಚೆಗಿನ ವ್ಯಾಪಾರ ವಹಿವಾಟುಗಳಿಗಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ರಫ್ತು ಮತ್ತು ಆಮದುಗಳನ್ನ ರೂಪಾಯಿಗಳಲ್ಲಿ ಡಿನೋಮಿನೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಮತ್ತು ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಎರಡು ವ್ಯಾಪಾರ ಪಾಲುದಾರ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಕರೆನ್ಸಿಗಳ ನಡುವಿನ ವಿನಿಮಯ ದರಗಳು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯನ್ನ ನಿರ್ಧರಿಸಬಹುದು. ಈ ಒಪ್ಪಂದದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರ ವಹಿವಾಟುಗಳ ಇತ್ಯರ್ಥವು ಭಾರತೀಯ ರೂಪಾಯಿಗಳಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಆರ್‌ಬಿಐ ಆದೇಶವು ತಕ್ಷಣವೇ ಜಾರಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಇನ್ನು ರಫ್ತಿಗೆ ಒತ್ತು ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಜಾಗತಿಕ ವ್ಯಾಪಾರದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಲು ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ವಿದೇಶಿ ವಿನಿಮಯ ನಿರ್ವಹಣೆ (ಠೇವಣಿ) ನಿಯಮಾವಳಿಗಳು, 2016ರ ನಿಯಮಾವಳಿ 7(1) ರ ಪ್ರಕಾರ, ಭಾರತದಲ್ಲಿನ ಎಡಿ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳು ರೂಪಾಯಿ ವೋಸ್ಟ್ರೋ ಖಾತೆಗಳನ್ನು ತೆರೆಯಲು ಅನುಮತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಯಾವುದೇ ದೇಶದೊಂದಿಗೆ ವ್ಯಾಪಾರ ವಹಿವಾಟುಗಳ ಇತ್ಯರ್ಥಕ್ಕಾಗಿ, ಭಾರತದಲ್ಲಿನ AD ಬ್ಯಾಂಕ್ ಪಾಲುದಾರರು ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡುವ ದೇಶದ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ನೊಂದಿಗೆ ವಿಶೇಷ ರೂಪಾಯಿ ವೋಸ್ಟ್ರೋ ಖಾತೆಗಳನ್ನು ತೆರೆಯಬಹುದು.

ಈ ಏರ್ಪಾಡಿನ ಮೂಲಕ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವ್ಯಾಪಾರ ವಹಿವಾಟುಗಳ ಇತ್ಯರ್ಥವನ್ನ ಅನುಮತಿಸಲು, ಭಾರತದಿಂದ ಆಮದುದಾರರು ಭಾರತೀಯ ರೂಪಾಯಿಗಳಲ್ಲಿ ಪಾವತಿಗಳನ್ನ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗಿದೆ, ಅದನ್ನು ಪಾಲುದಾರ ದೇಶದ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ನ ವಿಶೇಷ Vostro ಖಾತೆಗೆ ಜಮಾ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರ ಮೂಲಕ, ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳನ್ನ ರಫ್ತು ಮಾಡುವ ಭಾರತೀಯ ರಫ್ತುದಾರರಿಗೆ ಪಾಲುದಾರ ದೇಶದ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ನ ಗೊತ್ತುಪಡಿಸಿದ ವಿಶೇಷ ವೋಸ್ಟ್ರೋ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿನ ಬಾಕಿಯಿಂದ ಭಾರತೀಯ ರೂಪಾಯಿಗಳಲ್ಲಿ ರಫ್ತು ಆದಾಯವನ್ನ ಪಾವತಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.Disclaimer

Disclaimer

This story is auto-aggregated by a computer program and has not been created or edited by Dailyhunt Publisher: Kannada News Now

#Hashtags