Kannada News Now

1.7M Followers

BIGG NEWS: ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಭರ್ಜರಿ ನೇಮಕಾತಿ: 12,394 ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿ ಆಹ್ವಾನ ಇಲ್ಲಿದೆ ಮಾಹಿತಿ | JOBS ALEART

03 Jan 2023.06:03 AM

*ಅವಿನಾಶ್‌ ಆರ್‌ ಭೀಮಸಂದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ವಸಂತ್‌ ಬಿ ಈಶ್ವರಗೆರೆ

ಬೆಂಗಳೂರು: ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಭರ್ಜರಿ ನೇಮಕಾತಿ ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿ 12394 ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿ ಆಹ್ವಾನವನ್ನು ಮಾಡಲಾಗುವುದು ಅಂತ ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ.

ಈ ಬಗ್ಗೆ ದಿನಾಂಕ:08-03-2022 ರ ಕರ್ನಾಟಕ ಗೆಜೆಟ್ ನ ಭಾಗ IV ಎ (ಪ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ 175) ರಲ್ಲಿ : 03-03-2022 ರ ಕರಡು ಪ್ರತಿಯು ಅಧಿಕೃತ ಗೆಜೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾದ ದಿನಾಂಕದಿಂದ ಹದಿನೈದು ದಿನಗಳ ಒಳಗೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದಾದ ಎಲ್ಲಾ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಂದ ಆಕ್ಷೇಪಣೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸು ಅದರಂತೆ ಸದರಿ ಗೆಜೆಟ್ ಅನ್ನು 08-03-2022 ರಂದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಲಭ್ಯವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಮತ್ತು ಮೇಲಿನ ಅವಧಿಯೊಳಗೆ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಆಕ್ಷೇಪಣೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಆದುದರಿಂದ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ನಾಗರಿಕ ಸೇವೆಗಳ ಅಧಿನಿಯಮ, 1978ರ (1990ರ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಧಿನಿಯಮ 14)ರ 8ನೇ ಪ್ರಕರಣದೊಂದಿಗೆ ಓದಲಾದ 3ನೇ ಪ್ರಕರಣದ (1)ನೇ ಉಪಪ್ರಕರಣದಿಂದ ಪ್ರದತ್ತವಾದ ಅಧಿಕಾರಗಳನ್ನು ಚಲಾಯಿಸಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರವು ಈ ಮೂಲಕ ಈ ಕೆಳಗಿನ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತದೆ ಅಂತ ತಿಳಿಸಿದೆ.

1. ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಾರಂಭ.- (1) ಈ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ (ಅನುಸೂಚಿತ ಜಾತಿ ಕಲ್ಯಾಣ) ಸೇವೆ (ಕೇಡರ್ ಮತ್ತು ನೇಮಕಾತಿ) ನಿಯಮಗಳು, 2022 ಎಂದು ಕರೆಯಬಹುದು.
(2) ಅಧಿಕೃತ ಗೆಜೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ಅವುಗಳ ಅಂತಿಮ ಪ್ರಕಟಣೆಯ ದಿನಾಂಕದಿಂದ ಅವು ಜಾರಿಗೆ ಬರತಕ್ಕದ್ದು.
2. ನೇಮಕಾತಿ ವಿಧಾನ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಟಯಾನ್, ಇತ್ಯಾದಿ:- ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾಮಾಜಿಕ ಇಲಾಖೆ ಕಲ್ಯಾಣ (ಅನುಸೂಚಿತ ಜಾತಿ ಕಲ್ಯಾಣ) ಸೇವೆಯು ಹುದ್ದೆಗಳು ಮತ್ತು ಮಾಪಕಗಳ ವರ್ಗಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ

ಕೆಳಗಿನ ಅನುಸೂಚಿಯ ಕಾಲಂ (2) ರಲ್ಲಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ, ಅವುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ, ನೇಮಕಾತಿಯ ವಿಧಾನ ಮತ್ತು ಕನಿಷ್ಠ ಅರ್ಹತೆಗಳು, ಅದರ (3), (4) ಮತ್ತು (5) ಕಾಲಂಗಳಲ್ಲಿನ ಸಂಬಂಧಿತ ನಮೂದುಗಳಲ್ಲಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟಪಡಿಸಿದಂತೆ ಇರಬೇಕು.

3. ರದ್ದತಿ ಮತ್ತು ಉಳಿತಾಯ:- ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸೇವೆ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಗಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಶಾಖೆ (ನೇಮಕಾತಿ) ನಿಯಮಗಳು, 1985 ಅನ್ನು ಈ ಮೂಲಕ ರದ್ದುಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಪರಂತು, ಅಂತಹ ರದ್ದತಿಯು ಅಫಿಕಲ್ ಆಗಿರತಕ್ಕದ್ದಲ್ಲ:-
(ಎ) ಸದರಿ ನಿಯಮಗಳ ಹಿಂದಿನ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಅಥವಾ ಯಥಾವತ್ತಾಗಿ ಮಾಡಲಾದ ಯಾವುದನ್ನಾದರೂ ಅಥವಾ ಸದರಿ ನಿಯಮಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾದ ಯಾವುದೇ ಕ್ರಮ; ಅಥವಾ
(ಬಿ) ಸದರಿ ನಿಯಮಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಸ್ವಾಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಂಡ, ಗಳಿಸಿದ ಅಥವಾ ಮಾಡಿದ ಯಾವುದೇ ಹಕ್ಕು, ಸವಲತ್ತು, ಬಾಧ್ಯತೆ ಅಥವಾ ಬಾಧ್ಯತೆ.


Disclaimer

Disclaimer

This story is auto-aggregated by a computer program and has not been created or edited by Dailyhunt Publisher: Kannada News Now

#Hashtags