अक्षरयात्रा Epaper, News, अक्षरयात्रा Marathi Newspaper | Dailyhunt
Marathi News >> अक्षरयात्रा

अक्षरयात्रा News

 • विशेष लेख

  ठाव दुराव्याचा!

  दुरावा एक लहानसा शब्द. मोजून तीन अक्षरे फक्त. पण त्यात किती अंतर असतं नाही! अंतरी आस्था नांदती असली तर केवळ टीचभर अन् असला कोणता किंतु वसती करून तर कित्येक...

  • 5 days ago
 • विशेष लेख

  सत्य असत्याशी मन केले ग्वाही

  सत्य या शब्दाशी आपण सगळेच अवगत आहोत. प्रत्येकाची कारणं वेगळी असतील इतकंच. सत्याचा महिमा विशद करून सांगताना सत्यान्वेशी विचारच जगण्याचे...

  • 2 weeks ago
 • विशेष लेख

  'मी'पणाच्या वर्तुळाभोवती

  'इगो' ही मोठी समस्या असते. आपल्याकडेही ते असावेत (?) फक्त दिसत नसावेत किंवा नाहीत एवढेच. काहीना खरेच काही दिसत नाही. त्यांनी ती नजर कमावलेलीच...

  • 3 weeks ago
 • विशेष लेख

  पावलापुरता प्रकाश

  गती, प्रगती अन् अधोगती हे प्रास साधणारे शब्द. कुठल्याशा वाक्यात टाकले की, देखणे वगैरे वाटतात. पण हेच शब्द आयुष्यात आले की, त्यांचे अर्थ बदलतात. ते समजून...

  • 4 weeks ago
 • विशेष लेख

  विवेक हरवलेलं विश्व

  प्राक्तन वगैरे गोष्टी असतील अथवा नसतील, पण प्रयत्न असतात. एवढं नक्की. त्याचे पथ धरून पावलांना प्रवास करता आला की, परिमित पर्यायांत प्रमुदित राहता...

  • a month ago
 • विशेष लेख

  काळाचे खेळ

  स्मृतींचे किनारे धरून वाहणारा सगळाच भूतकाळ रम्य नसतो अन् शक्यतांच्या वाटांनी चालत येणारा भविष्यकाळही काही सगळाच सुंदर असतो असे नाही. भूतवर्तमानभविष्याच्या...

  • a month ago
 • विशेष लेख

  प्रमादाच्या पथावर

  वर्तमानाला फक्त प्रयासांच्या परिभाषा अवगत असतात. प्रयत्नांच्या वाटेवर पडलेल्या पावलांच्या पदरवास तो प्रतिसाद देतो. असं असलं तरी सगळ्यांनाच त्याला...

  • 2 months ago
 • विशेष लेख

  सद्गुणांचं संचित

  अंतरी अधिवास करून असलेल्या तरल भावना, भावनांच्या वर्तुळात विहार करणाऱ्या सरल संवेदना, कृतीचे किनारे धरून वाहणारा सोज्वळपणा, नीतिसंमत संकेतांना...

  • 2 months ago
 • विशेष लेख

  परिमाणे: व्यवस्थेची अन् आयुष्याची

  जगणं देखणं अन् आयुष्य सुंदर वगैरे होण्यासाठी ज्या काही गोष्टी माणसांना तयार करायला लागतात त्यातील एक आहे व्यवस्था. मुळात ही संकल्पना...

  • 2 months ago
 • विशेष लेख

  वर्तन विपर्यास

  विज्ञान-तंत्रज्ञानाने मंडित जगाने वर्तमानकाळी अनेक प्रश्न माणसासमोर उभे केले आहेत. अर्थात, तुम्ही म्हणाल या विधानात नावीन्य ते काय? प्रश्न माणसांसोबत...

  • 2 months ago

Loading...

Top