Monday, 26 Oct, 12.00 pm ଓଡିଆ ପୁଅ

ଜିଲ୍ଲା ପରିକ୍ରମା
ବାଘନାଚ, ଶିଙ୍ଗବାଜା ଓ ଡିଜେ ସାଉଣ୍ଡରେ କମ୍ପିଲା ଭୁବନ - ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବଳଦ ଯାତ୍ରା ଓ ଦୁର୍ଗାମେଢ଼ ଭସାଣୀ ଯାତ୍ରା ଶେଷ, ଲକ୍ଷାଧିକ ଲୋକଙ୍କ ସମାବେଶ

Top