మీకు ఇష్టమైన క్రీడాకారిణి ఎవరు ?

మీకు ఇష్టమైన క్రీడాకారిణి ఎవరు ?

  • మీకు ఇష్టమైన క్రీడాకారిణి ఎవరు ?

    ద్యుతి చంద్ గురించి మీకు ఎంత తెలుసు

    BBC స్ప్రింటర్ అనగానే బాగా ఎత్తుగా, కండలు తిరిగిన దేహంతో ఉన్న వ్యక్తి ట్రాక్‌పై పరిగెడుతున్న దృశ్యమే ఎవరి మనసులోనైనా కదలాడుతుంది....

    • 3 months ago

Loading...

Top