ఇండియా హెరాల్డ్ గ్రూప్
ఇండియా హెరాల్డ్ గ్రూప్

వెంకటేశ్వరస్వామి: జమలాపురం శ్రీ వెంకటేశ్వరస్వామి ఎలా వెలిశాడంటే?

వెంకటేశ్వరస్వామి: జమలాపురం శ్రీ వెంకటేశ్వరస్వామి ఎలా వెలిశాడంటే?
  • 1041d
  • 71 shares

వెంకటేశ్వరస్వామి అనగానే ముందు మనకు గుర్తు వచ్చేది తిరుమల తిరుపతి దేవాలయం. భగవంతుడు భక్తుల కోరిక మేరకు అన్ని చోట్లా ఉంటాడు అని చెప్పుకుంటారు.

No Internet connection

Link Copied