ಮಹಾನಾಯಕ

@mahanayaka
63.1K Followers.2 Following

ಮಂಗಳೂರು , ಕರ್ನಾಟಕ

ಮಹಾನಾಯಕ ಡಾಟ್ ಇನ್ ಇದೊಂದು ಅಂತರ್ಜಾಲ ಮಾಧ್ಯಮವಾಗಿದ್ದು, 2020ರ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 20ರಂದು ಮಾಧ್ಯಮ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆಗೊಂಡಿತು. ಉತ್ಸಾಹಿ ಪತ್ರಕರ್ತರ ತಂಡ ಈ ಮಾಧ್ಯಮವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ.