The Kannada News

@thekannadanews
171 Followers.2 Following

Thekannadanews.com ಭಾರತ ಮತ್ತು ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಇತ್ತೀಚಿನ, ಲೈವ್ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಎಲ್ಲಾ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್, ರಾಜಕೀಯ, ವ್ಯಾಪಾರ, ಕ್ರಿಕೆಟ್, ಹೊಸ ಚಲನಚಿತ್ರ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಿರಿ.